ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

logo-darmasiswa-1

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประกาศให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทย “Darmasiswa Scholarship Program” (Non Degree) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ เพื่อเรียนภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) รวมถึงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง ๑๗–๓๕ ปี สถานภาพโสด สุขภาพแข็งแรง (มีใบรับรองแพทย์) สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้ (ผลสอบ TOEFL/TOEIC/IELTS) ตามเอกสารดังแนบ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ณ สถานทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ darmasiswa.kemdikbud.go.id หรือ apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id ระหว่างวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อ Ms. Supit Thevamit หรือ Mr. Adul Leesen โทรศัพท์ ๐๒ ๒๕๒ – ๓๑๓๕ ต่อ ๑๗๐ หรือทางเว็บไซต์ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id

ดาวน์โหลดข้อมูล: ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย