ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 19 ธันวาคม 2559

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาสอบ SDU-TEST หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 09.30 – 11.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น