คู่มือการใช้งาน English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คู่มือการใช้งาน English Discoveries Online มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แบบฟอร์มการสมัครใช้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ข้อตกลงการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online สามารถสมัครใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online –สำหรับนักศึกษา สมัครออนไลน์ที่ (https://goo.gl/KSUYuN)  หรือส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ห้อง 1212 อาคาร 1 ชั้น

แนวทางการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online

นักศึกษาชั้นปีใดบ้างที่ได้รับสิทธิ์การใช้โปรแกรมฯ ตอบ    นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทุกคน สามารถใช้งานโปรแกรมด้วย smartphone, แท็บเล็ต (tablet) หรือคอมพิวเตอร์ (computer) โดยต้องต่อเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเข้าใช้งานที่  https://ed.engdis.com/dusit กรอกชื่อผู้ใช้ (username) เป็นรหัสนักศึกษาทุกหลัก และรหัสผ่าน (password)

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ชุด English Discoveries Online สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ชุด English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิตใช้งานแล้ว ด้วย Smartphone, Tablet หรือ Computer ผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Firefox ที่ URL: https://ed.engdis.com/dusit

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทดสอบภาษาอังกฤษวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวนักศึกษา 2. ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ เวลาในการทดสอบ: สอบเวลา 09.30 – 11.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น