ประกาศ! เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC)

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC) จากเดิมวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 – 12.00 น. ขออภัยในความไม่สะดวก