ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561   ครั้งที่ วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร 1. 10 สิงหาคม 2561 23 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561