Tag: โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

รับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 50 คน) เริ่มเรียน 3 กรกฎาคม 2562 – 26 กันยายน 2562 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป […]

Skip to toolbar