รับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป
เริ่มเรียน 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 กุมภาพันธ์ 2561

หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,000 บาท

สมัครและชำระค่าอบรม ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215
วันที่ 2 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
หรือ สมัครและชำระค่าอบรม ณ พระตำหนักเยาวภา
วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5351
เว็บไซต์ http://ilac.dusit.ac.th
Facebook: ILAC Dusit
LINE ID: ilac_sdu
Instagram: ilac.dusit