ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบได้จากโพสต์นี้ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
.
กรุณาอ่านข้อกำหนดการสอบในประกาศรายชื่อให้ละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้
.
* รายงานตัวบริเวณหน้าห้องสอบ รอบเช้าเวลา 08.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 น.
** ผู้เข้าสอบกรุณาใช้บันไดบริเวณห้องพยาบาล (อาคาร 2) เนื่องจากใกล้ห้องสอบมากกว่า
.
#HSKHSKKสวนดุสิต #ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity
#สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม