ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

ปฏิทินการจัดสอบ TOEIC ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2564 ครั้งที่ วันที่สอบ ช่วงเวลารับสมัคร 1. 3 ตุลาคม 2563 14 กันยายน – 25