ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7

ผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7 และตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ค่ะ