เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบได้จากโพสต์นี้ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม .กรุณาอ่านข้อกำหนดการสอบในประกาศรายชื่อให้ละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ .*