ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบได้จากโพสต์นี้ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม .กรุณาอ่านข้อกำหนดการสอบในประกาศรายชื่อให้ละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ .*