ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษ”BASIC 3″สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “BASIC3″ รุ่นที่ 2 ผู้มีรายชื่อสามารถเข้าอบรมแบบ Video on demand ได้ตามช่องทางที่กำหนด อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้นหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง inbox