หน้าแรก

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%8c_2-2559สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป

เริ่มเรียน 16 พฤศจิกายน 2559 – 9 กุมภาพันธ์ 2560
หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าเรียน 2,600 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1215 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอาร์ม โทร. 09 6171 6105
หรือ 0 2244 5350-1
Facebook: Kidballet Sdu