เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3UCzq2J (หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง).วันสอบ: วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 16)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ ผู้มีรายชื่อและตอบแบบประเมินแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login ผู้มีรายชื่อ **แต่** ยังไม่ตอบแบบประเมิน หากต้องการวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่ https://forms.office.com/r/8Vv4Z1QpCq แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมภาษาอังกฤษ”พิชิต TOEIC 1″