ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 16)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

  1. ผู้มีรายชื่อและตอบแบบประเมินแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login
  2. ผู้มีรายชื่อ **แต่** ยังไม่ตอบแบบประเมิน หากต้องการวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่ https://forms.office.com/r/8Vv4Z1QpCq แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมภาษาอังกฤษ”พิชิต TOEIC 1″ (รุ่นที่ 16) ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  3. ผู้ผ่านการอบรมด้านเวลา **แต่** ยังไม่ได้สอบ post-test ต้องสอบ post-test (ในรุ่นที่ 17) ก่อน จึงจะผ่านการอบรมคอร์สนี้ (ตรวจสอบรายชื่อในหน้า 7)
  4. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง FB inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu

#ILACWecare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม