เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3UCzq2J (หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง)
.
วันสอบ: วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
สถานที่สอบ: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)
ค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท
.
* การทดสอบ Pre-TOEIC มิใช่การสอบ TOEIC ของ CPA (Thailand) แต่เป็นการทดสอบ TOEIC (จำลอง) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการสอบ/ประเมินทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง/เตรียมตัวสอบ TOEIC ของ CPA (Thailand) ในอนาคต
.
** หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. 02-2445260 หรือส่งข้อความช่องทาง FB Inbox หรือ Line ID.: ilac_sdu

# #ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม