เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย “เที่ยวรอบรั้ว ทัวร์รอบวัง” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ซึ่งมีฐานกิจกรรมทั้งหมด ๗ ฐาน ได้แก่ ๑. แรกพบคบกันมั๊ย ๒. ย้อนรอยรอบรู้คู่สวนดุสิต ๓. เทคโนโลยีก้าวไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ๔. ร่วมกันร้องทำนองสวนดุสิต ๕. รู้จักของดีสวนดุสิต ๖. สักการะพ่อปู่ชัยมงคล และ ๗. ฟิตเนสเซนเตอร์ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาในฐานที่ ๒ ย้อนรอยรอบรู้คู่สวนดุสิต ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารเยาวภา ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑