กระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566

       สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอประชาสัมพันธ์แผนภาพกระบวนการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้วางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะ
หากต้องการถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อความได้ที่ โทร. 022445260 หรือ FB Inbox https://www.facebook.com/ilacatdusit หรือ Line: ilac_sdu