ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม TOEIC 2 วันที่ 22 พ.ค.-2 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรม TOEIC 2

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม
เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)