บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2562

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ
  2019 HSK Program
วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期
Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷
Bangkok
สุพรรณบุรี
素攀

Suphan
 
12 มกราคม 62
JAN 12
วันเสาร์
SAT
16 ธันวาคม 61
DEC 16, 2018
  เปิดสอบ
Open
19 กุมภาพันธ์ 62
FEB 19
24 กุมภาพันธ์ 62
FEB 24
วันอาทิตย์
SUN
28 มกราคม 62
JAN 28
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
24 มีนาคม 62
MAR 24
23 มีนาคม 62
MAR 23
วันเสาร์
SAT
24 กุมภาพันธ์ 62
FEB 24
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
23 เมษายน 62
APR 23
14 เมษายน 62
APR 14
วันอาทิตย์
SUN
18 มีนาคม 62
MAR 18
  เปิดสอบ
Open
14 พฤษภาคม 62
MAY 14
11 พฤษภาคม 62
MAY 11
วันเสาร์
SAT
14 เมษายน 62
APR 14
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
11 มิถุนายน 62
JUN 11
16 มิถุนายน 62
JUN 16
วันอาทิตย์
SUN
20 พฤษภาคม 62
MAY 20
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
16 กรกฎาคม 62
JUL 16
13 กรกฎาคม 62
JUL 13
วันเสาร์
SAT
16 มิถุนายน 62
JUN 16
เปิดสอบ
Open
13 สิงหาคม 62
AUG 13
17 สิงหาคม 62
AUG 17
วันเสาร์
SAT
21 กรกฎาคม 62
JUL 21
 เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
17 กันยายน 62
SEP 17
22 กันยายน 62
SEP 22
วันอาทิตย์
SUN
26 สิงหาคม 62
AUG 26
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
22 ตุลาคม 62
OCT 22
13 ตุลาคม 62
OCT 13
วันอาทิตย์
SUN
16 กันยายน 62
SEP 16
  เปิดสอบ
Open
13 พฤศจิกายน 62
NOV 13
16 พฤศจิกายน 62
NOV 16
วันเสาร์
SAT
20 ตุลาคม 62
OCT 20
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
16 ธันวาคม 62
DEC 16
1 ธันวาคม 62
DEC 1
วันอาทิตย์
SUN
4 พฤศจิกายน 62
NOV 4
เปิดสอบ
Open 
เปิดสอบ
Open
1 มกราคม 63
JAN 1, 2020

 2019 HSKK Program

วันสอบ
考试日期
Test Dates
วันสุดท้ายที่รับสมัคร
报名截止日期 Deadline for Registration 
สถานที่สอบ
考试地点
Test Place
วันประกาศผลสอบ
成绩公布日期
Date of Results Announced
      กรุงเทพฯ
曼谷 Bangkok
สุพรรณบุรี素攀Suphan  
12 มกราคม 62
Jan 12
วันเสาร์
SAT
16 ธันวาคม 61
DEC 16
  เปิดสอบ
Open
19 กุมภาพันธ์ 62
FEB 19
24 กุมภาพันธ์ 62
FEB 24
วันอาทิตย์
SUN
28 มกราคม 62
JAN 28
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
24 มีนาคม 62
MAR 24
23 มีนาคม 62
MAR 23
วันเสาร์
SAT
24 กุมภาพันธ์ 62
FEB 24
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
23 เมษายน 62
APR 23
11 พฤษภาคม 62
MAY 11
วันเสาร์
SAT
14 เมษายน 62
APR 14
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
11 มิถุนายน 62
JUN 11
13 กรกฎาคม 62
JUL 13
วันเสาร์
SAT
16 มิถุนายน 62
JUN 16
เปิดสอบ
Open
13 สิงหาคม 62
AUG 13
13 ตุลาคม 62
OCT 13
วันอาทิตย์
SUN
16 กันยายน 62
SEP 16
  เปิดสอบ
Open
13 พฤศจิกายน 62
NOV 13
1 ธันวาคม 62
DEC 1
วันอาทิตย์
SUN
4 พฤศจิกายน 62
NOV 4
เปิดสอบ
Open
เปิดสอบ
Open
1 มกราคม 63
JAN 1, 2020
 1. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร
  ปรับตามประกาศHANBAN ตั้งแต่การสอบเดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นไป
HSK สอบข้อเขียน HSKK สอบพูด
ภาษาจีนระดับ 1             500    บาท ระดับต้น          500     บาท
ภาษาจีนระดับ 2             700    บาท ระดับกลาง       700     บาท
ภาษาจีนระดับ 3             900    บาท ระดับสูง           800     บาท
ภาษาจีนระดับ 4          1,200    บาท
ภาษาจีนระดับ 5          1,600    บาท
ภาษาจีนระดับ 6          2,000    บาท
 1. สถานที่จัดสอบ
  1) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
  2) สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
  ** รับบัตรเลขที่สอบภายในวันสอบ
 1. วันและเวลาสอบ
  HSK
ช่วงเช้า
Morning Sessions
09:00 – 09:50 09:00 – 10:40 09:00 – 11:15
ระดับ Levels 2 4 6
ช่วงบ่าย
Afternoon Sessions
13:30 – 14:05 13:30 – 14:55 13:30 – 15:30
ระดับ Levels 1 3 5

HSKK

เวลาโดยประมาณ 16:30 17:00 17:30
ระดับ Levels ต้น กลาง สูง

เวลาในการสอบ HSKK เป็นเวลาโดยประมาณ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากจำนวนผู้เข้าสอบ กรุณาติดตามรายชื่อที่ประกาศบนเว็บไซต์สถาบันภาษาฯ ก่อนสอบอีกครั้งหนึ่ง

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครสอบ
  1) ใบสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่หรือที่
  เว็บไซต์ http://www.confucius.dusit.ac.th
  2) รูปถ่ายสุภาพหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาขนาด 1½ นิ้ว จำนวน 2 รูป ด้าน
  หลังรูปให้เขียนชื่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
  3) สำเนาบัตรประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง
  4) หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ

     ดาวน์โหลดใบสมัคร
hskform              hskkform

 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
  ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา
 1. สถานที่รับสมัครเปิดรับสมัครสอบ2 ทาง คือ
  7.1 สมัครด้วยตนเอง
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ :  อาคารเยาวภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300
  เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261

7.2 สมัครทางไปรษณีย์
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ หรือที่ http://www.confucius.dusit.ac.th
ส่งใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานการสมัคร ตามข้อ 5 ตามรายละเอียดดังนี้

1)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ส่งใบสมัครที่
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300

2)   สมัครสอบ ณ ศูนย์สอบสุพรรณบุรี ส่งใบสมัครที่
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า
ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โอนเงินค่าสมัครสอบเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี SDU CONFUCIUS INSTITUTE เลขที่บัญชี 420-1-63405-7 สาขาย่อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
*โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครไว้เป็นหลักฐานในการสอบ

หมายเหตุ
1) วันสุดท้ายของการสมัครเพื่อสอบที่สถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สอบกรุงเทพฯ ให้ยึดตามตารางที่ประกาศโดยสถาบันภาษาฯ บนเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ เป็นหลัก
2) การสมัครทางไปรษณีย์ต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาด้วยทุกครั้ง สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ไม่มีหลักฐานการโอนเงินแนบมาด้วย
3) สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับใบสมัครที่มาถึงสถาบันภาษาฯ หลังวันสุดท้ายของการสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันภาษาฯ หากไม่พบรายชื่อผู้สมัครที่ประกาศบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เงินค่าสมัครที่โอนผ่านธนาคารแล้วผู้สมัครสามารถเก็บไว้เป็นค่าสมัครสอบครั้งถัดไป หรือขอให้สถาบันขงจื่อโอนคืนโดยค่าโอนเป็นภาระของผู้สมัคร

 1. การประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบ
  สถาบันภาษาฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด ที่ประสงค์สอบ ณ ศูนย์สอบสถาบันภาษาฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ 3 – 4 วันก่อนสอบบนเว็บไชต์ของสถาบันภาษาฯ http://ilac.dusit.ac.th
 2. การสอบ
  1) ตรวจสอบห้องสอบผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษาฯ 3 – 4 วันก่อนวันสอบ
  2) ให้ผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาที่ประกาศอย่างน้อย 30 นาที หากการสอบได้เริ่มขึ้นแล้วจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  3) นำบัตรประชาชนมาในการสอบทุกครั้ง
 3. การรับผลสอบ
  1)ในกรณีที่ผู้เข้าสอบต้องการให้ส่งผลทางไปรษณีย์จะมีค่าธรรมเนียม 50 บาท โดยสถาบันภาษาฯ จะใช้ที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบเขียนไว้ที่ใบสมัครกรุณาเขียนด้วยลายมือบรรจงเพื่อผลประโยชน์ของผู้เข้าสอบ
  2)สถาบันภาษาฯ จะเก็บผลสอบของผู้เข้าสอบที่แสดงความประสงค์มารับ ณ สถาบันภาษาฯ ไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากวันสอบ หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด สถาบันภาษาฯ จะส่งกลับสถาบันขงจื่อ สุพรรณบุรี  ทั้งนี้สถาบันภาษาฯ สงวนสิทธ์ไม่รับผิดชอบติดตามผลสอบที่มารับหลังระยะเวลาดังกล่าว
 4. ตรวจผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนออนไลน์ ที่ http://chinesetest.cn
 5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ที่อยู่ : อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 10300 เบอร์โทรศัพท์:  02-2445260-2 Fax : 02-244-5261 เว็บไซต์: http://ilac.dusit.ac.th

    สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี
    57 หมู่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า ถนนป่าโมก-สุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี 72000 เบอร์โทรศัพท์:  035-969620 ext. 19519 Fax: 035-969620 ext. 19522 หรือ
02-2418375 เว็บไซต์:   http://www.confucius.dusit.ac.th
E-mail: cissdu@gmail.com