ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 12)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

 
  1. ผู้ผ่านการอบรมโดยสมบูรณ์สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2566
  2. ผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA (Thailand) ให้ดำเนินการสมัครและเข้าสอบ เมื่อมีผลสอบแล้วให้ยื่นต่อสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมก่อน จึงจะมีสิทธิ์ผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
  3. ผู้ที่ยังไม่ได้ตอบแบบประเมินแต่ต้องการรับวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่ https://forms.office.com/r/MXqSK9wEQL ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  4. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง FB inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu ได้ค่ะ

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม