ประกาศ! เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC)

ประกาศ! เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC) จากวันที่ 16 ม.ค. 64 เป็นวันที่ 6 ก.พ. 64 ค่ะ . สามารถติดต่อสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมทางออนไลน์ที่