TOEIC VOCABULARIES

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวข้อ “TOEIC VOCABULARIES”

สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 หรือ
Facebook inbox;
Line @ilac_sdu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5260-2