Speaking & listening for TOEIC

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ ฟรี! สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หัวข้อ “Speaking & listening for TOEIC”

สมัครได้ที่ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 หรือ
Facebook inbox;
Line @ilac_sdu
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5260-2