ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 2)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 2) อบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 63 – 15 ม.ค. 64 
 
ผู้เข้าอบรมที่แจ้งรับเอกสารประกอบการอบรมด้วยตนเอง สามารถรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2
 
ผู้เข้าอบรมที่ขอรับเอกสารประกอบการอบรมทางไปรษณีย์ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดส่งให้ตามที่อยู่ในใบสมัครในลำดับต่อไป
 
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ตรวจสอบข้อมูลการสมัครอื่น ๆ กรุณาติดต่อทาง inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu