ประกาศ รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” รุ่นที่ 3 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 3) อบรมระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-  17 มี.ค. 64 ประกาศรอบที่ 1 (เฉพาะผู้ที่สมัครด้วยคะแนนและสมัครภายในวันที่ 16 ม.ค. 64)

ประกาศ! เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC)

ประกาศ! เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลื่อนวันจัดสอบโทอิค (TOEIC) จากวันที่ 16 ม.ค. 64 เป็นวันที่ 6 ก.พ. 64 ค่ะ . สามารถติดต่อสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมทางออนไลน์ที่