ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 1)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมได้ที่ Onlinecourse.dusit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยกดเข้า Banner “พิชิต TOEIC 1”

2. ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถสมัครอบรมคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” ได้ เมื่อผ่านการอบรมคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” แล้วจึงจะผ่านเงื่อนไขภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2563

3. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันและเวลาราชการ

– Facebook : ILAC SuanDusit University
– Line ID. : ilac_sdu
– สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2