ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 1)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมได้ที่ https://onlinecourse.dusit.ac.th ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยกดเข้า Banner “พิชิต TOEIC 2”

2. ผู้มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้เป็นผู้ที่ผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษที่กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2563

3. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ในวันและเวลาราชการ

– Facebook : ILAC SuanDusit University
– Line ID. : ilac_sdu
– สำนักงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2