ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7


📌
ผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7 และตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว

สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ ที่นี่

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ค่ะ