รับสมัครสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันที่ 16 ตุลาคม 2565

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี (CISSDU) จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK สำหรับบุคคลทั่วไป (แบบกระดาษ) รอบวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565 นี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th/2022/01/3873.html/ หรือ โทรศัพท์ 02-244-5260 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

.

#HSKสวนดุสิต #ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม