ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษPre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567 .* การทดสอบ Pre-TOEIC มิใช่การสอบ TOEIC ของ CPA (Thailand) แต่เป็นการทดสอบ TOEIC แบบจำลอง

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)  . * ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อ