ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษPre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ
Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567
.
* การทดสอบ Pre-TOEIC มิใช่การสอบ TOEIC ของ CPA (Thailand) แต่เป็นการทดสอบ TOEIC แบบจำลอง เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้มีความรู้ ความเข้าใจรูปแบบการสอบและใช้ประเมินทักษะของตนเอง รวมทั้งเตรียมตัวเข้าสอบ TOEIC (CPA) ได้ในอนาคต
.
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง Inbox หรือ LINE ID: ilac_sdu หรือโทรศัพท์ 02-2445260
#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต