ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 16)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ ผู้มีรายชื่อและตอบแบบประเมินแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login ผู้มีรายชื่อ **แต่** ยังไม่ตอบแบบประเมิน หากต้องการวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่ https://forms.office.com/r/8Vv4Z1QpCq แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมภาษาอังกฤษ”พิชิต TOEIC 1″