Tag: บุคคลทั่วไป

บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2563 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ2020 HSK Program วันสอบ 考试日期 Test Dates วันสุดท้ายที่รับสมัคร 报名截止日期Deadline for Registration  สถานที่สอบ考试地点Test Place วันประกาศผลสอบ 成绩公布日期 Date of Results Announced       กรุงเทพฯ 曼谷 Bangkok สุพรรณบุรี素攀 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ ห้อง 1207 อาคาร 1 ชั้น 2 2. HSK 4: สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ ห้อง 1207 อาคาร 1 ชั้น 2 3. HSK 5: สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ ห้อง 1207 อาคาร 1 ชั้น 2 2. HSK 4: สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ ห้อง 1207 อาคาร 1 ชั้น 2 3. HSK 5: สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง 1208 อาคาร 1 ชั้น 2 […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ อาคารเยาวภา 2. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคารเยาวภา 3. HSK 4: สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ อาคารเยาวภา 4. HSK 5: สอบเวลา 13.30 – 15.30 น. ณ อาคารเยาวภา ข้อปฏิบัติในการสอบ : 1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที […]

รับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป (รับจำนวน 50 คน) เริ่มเรียน 3 กรกฎาคม 2562 – 26 กันยายน 2562 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าอบรม 3,100 บาท สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ วันที่ 4 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้อบรมครบตามจำนวน ประกาศรายชื่อ สถานที่อบรม และวันเวลาอบรม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ อาคารเยาวภา 2. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคารเยาวภา 3. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคารเยาวภา ข้อปฏิบัติในการสอบ : 1. ผู้สอบจะต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที 2. เมื่อเข้าห้องสอบให้นั่งตามที่นั่งสอบซึ่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดสอบกำหนดให้เท่านั้น หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยมีการจัดงานสำหรับบุคคลทั่วไป จึงไม่สะดวกให้บริการที่จอดรถสำหรับผู้เข้าสอบ ขออภัยในความไม่สะดวก

บริการจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2562

การจัดสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK และ HSKK ประจำปี พ.ศ. 2562 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม (ILAC) ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี (CISSDU) ร่วมจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ทั้งการสอบข้อเขียน (HSK) ทั้ง 6 ระดับ และการสอบพูด (HSKK) ทั้ง 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันเวลารับสมัคร และวันเวลาสอบ 2019 HSK Program วันสอบ 考试日期 Test Dates วันสุดท้ายที่รับสมัคร 报名截止日期 Deadline for Registration  สถานที่สอบ 考试地点 Test Place วันประกาศผลสอบ 成绩公布日期 Date of Results Announced       […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 1: สอบเวลา 13.30 – 14.05 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 2. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม 1216 3. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุม 1216 4. HSK 4: […]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK, HSKK) วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่:  รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาจีน หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ: 1. บัตรประจำตัวประชาชน / พาสปอร์ต 2. ปากกา ดินสอ ยางลบ เวลาในการทดสอบ: HSK: 1. HSK 2: สอบเวลา 09.00 – 09.50 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1216 (ห้องประชุม) 2. HSK 3: สอบเวลา 13.30 – 14.55 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208/1 3. HSK 4: สอบเวลา 09.00 – 10.40 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208/1 HSKK: 1. HSKK 2: สอบเวลา 09.00 […]

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ

การให้บริการจัดอบรมภาษาต่างประเทศ เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา  บุคลากร  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ  เปิดให้บริการต่อเนื่องตลอดทั้งปี 1.1  หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) จุดประสงค์ของหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ คือ ผู้เรียนสามารถพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น การให้ความเห็น การร้องขอ การร้องเรียนอย่างสุภาพ การเอาตัวรอดในต่างประเทศ การพูดคุยอย่างอิสระและการผูกมิตร รายละเอียดหลักสูตร ช.ม.ต่อสัปดาห์/ ช.ม.ทั้งหมด วันเวลาอบรม ค่าเล่าเรียน 1. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น (English Conversation: Elementary Level) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษในโรงเรียน แต่ขาดการศึกษาหรือปฏิบัติ และอาจลืมเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ได้เรียนมาแล้ว 3/36         วันอาทิตย์ 9.00-12.00 น. 2,900 บาท     2. หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษก่อนระดับกลาง (English Conversation: Pre-Intermediate Level) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษบางส่วนจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยหรือได้มีการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนมีโอกาสที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันแต่เฉพาะในระดับที่จำกัด 3/36 […]

Skip to toolbar