ปฎิทินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1-2” ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 (รุ่น 14 – 17)

ปฎิทินการจัดอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1-2” ปีการศึกษา พ.ศ. 2566 (รุ่น 14 – 17)

* นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ TOEIC ก่อนจึงจะสมัครอบรมได้ / บุคลากรที่ไม่มีผลคะแนนสามารถเริ่มต้นคอร์ส พิชิต TOEIC 1 ได้*

หลักสูตรนี้เป็นอย่างไร?

  1. พิชิต TOEIC 1 สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ไม่เกิน 350 คะแนน
  2. พิชิต TOEIC 2 สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไปหรือผ่านการอบรมพิชิต TOEIC 1 มาแล้ว
  3. เน้นติวความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC หลักสูตรละ 45 ชั่วโมง
  4. อบรมแบบ video on demand เป็นระยะเวลา 2 เดือน
  5. ค่าธรรมเนียมการอบรม 1,500 บาท/หลักสูตร รวมค่าหนังสือและการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) (ไม่ใช่การทดสอบ TOEIC โดย CPA – Thailand )
  6. เสริมสร้างเทคนิคการทำข้อสอบ-ฟื้นฟูความรู้และทักษะภาษาอังกฤษจากวิทยากรมากมายที่มีคะแนนสอบ 800 คะแนนขึ้นไป

โปรดติดตามข่าวการรับสมัครหรือสมัครอบรมแต่ละรุ่นได้ที่ https://www.facebook.com/ilacatdusit หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาโทร. 022445260, 022445350-1, Line ID. : ilac_sdu