ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษ English Course วันที่ 24 ก.ค. – 3 ส.ค. 2560

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ English Course

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม
เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)

อบรมระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น.