ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรม TOEIC3 วันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่ รายชื่อนักศึกษาอบรม TOEIC3

หมายเหตุ: ให้นักศึกษาเตรียมดินสอ 2B มาในวันแรกของการอบรม
เนื่องจากจะมีการทดสอบเพื่อวัดผลก่อนการเรียน (Pre-test)