ประกาศรายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาเอกเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดรายชื่อ     ที่นี่

  1. สถานที่การจัดอบรม : อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ห้อง 401 ชั้น 4
  2. การอบรมภาษาอังกฤษ แบ่งการอบรมออเป็น 2 คอร์ส ๆ ละ 45 ชั่วโมง (รวม 90 ชั่วโมง) นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละคอร์ส (36 ชั่วโมง)
Course name Focus Time Format Duration

(2019)

1. General English for TOEIC

(Foundation course)

– Basic listening skill

– Basic reading skill

– Basic grammar

– TOEIC exams

45 hrs. 3 hrs./session:

09.00-12.00

 

April: 20,21,27,28

May: 11,12,25,26

June: 1,2,15,16,22,23,29,

2. Grammar & Vocabulary for TOEIC – Grammar for TOEIC

– Vocabulary for listening
comprehension

– TOEIC exams

45 hrs. 3 hrs./session:

09.00-12.00

 

June: 30

July: 6,7,20,21

August: 3,4,17,18,24,25,31

September: 1,7,8