เปิดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST สำหรับนักศึกษา

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดสอบภาษาอังกฤษ SDU-TEST สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
– สอบวันที่ 11 พฤษภาคม 2562
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-2445260-2
ดาวน์โหลด ใบสมัครสอบ