ประกาศ! รายชื่อผู้เข้าอบรมภาษาอังกฤษ คอร์ส พิชิต TOEIC1 (รอบที่ 1)

ตรวจสอบรายชื่อ  คอร์สพิชิต TOEIC1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 (รอบที่ 1) ค่ะ ขณะนี้ทีมงานสถาบันภาษาฯ จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมพร้อมส่งถึงมือนักศึกษาแล้วค่ะ
 
• ผู้ที่เลือกรับเอกสารด้วยตนเอง มารับได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถาบันภาษาฯ (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ค่ะ
 
• นักศึกษาที่สมัครหลังเวลา 15.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 รอตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในประกาศรอบที่ 2 นะคะ