ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมคอร์สพิชิต TOEIC 2 (รอบที่ 1)

ดาวน์โหลดรายชื่อ  พิชิต TOEIC 2

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมคอร์สพิชิต TOEIC 2 (รอบที่ 1) ขณะนี้ทีมงานสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรมพร้อมส่งถึงมือนักศึกษาแล้วค่ะ
 
• ผู้ที่เลือกรับเอกสารด้วยตนเอง มารับได้ตั้งแต่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ณ สำนักงานสถาบันภาษาฯ (ห้อง 1213) อาคาร 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ค่ะ
 
• นักศึกษาที่สมัครหลังเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563รอตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมในประกาศรอบที่ 2 นะคะ