เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566

           สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 เมษายน 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3ZHQ68U เพื่อสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ

.
* สำหรับการสอบ HSK ระดับ 3-6 นั้น จะต้องสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น

    – HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น)               จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

    – HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง)             จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

    – HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง)       จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

** สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว

***ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th/2023/02/4297.html/

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง LINE ID: ilac_sdu หรือโทร. 02-2445260

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต