ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 12)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

  1. ผู้ที่ตอบแบบประเมินแล้วสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2566 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login
  2. ผู้ที่ยังไม่ตอบแบบประเมินแต่ต้องการวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่  https://forms.office.com/r/Sti35WBZ0X ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  3. ผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ TOEIC จัดโดย CPA (Thailand) กรุณาดำเนินการสมัครและเข้าสอบเมื่อมีคะแนนแล้วให้ยื่นต่อสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมในลำดับต่อไป
  4. หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง FB inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu ได้ค่ะ