เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKKสำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://shorturl.asia/j1YxH เพื่อสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ

.
* สำหรับการสอบ HSK ระดับ 3-6 นั้น จะต้องสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น

    – HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น)               จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

    – HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง)             จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

    – HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง)       จำนวนรับ ไม่เกิน 15 คน

** สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม อาจปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว

***ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th/2023/02/4297.html/

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง Inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu หรือโทร. 02-2445260

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต