เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน HSK และ HSKK สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือคลิก https://shorturl.asia/50WFH เพื่อสมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ
.
* การสอบ HSK ระดับ 3-6 จะต้องสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น
– HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
– HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
– HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง) ไม่เกิน 15 ที่นั่ง
** เมื่อมีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จะปิดรับสมัครก่อนกำหนด
.
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง Inbox หรือ LINE ID: ilac_sdu หรือโทรศัพท์ 02-2445260