เปิดรับสมัครคอร์สอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิชิต  TOEIC 1 – 2 (รุ่นที่ 15)

          มาแล้วค่ะ !!! คอร์สอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิชิต  TOEIC 1 – 2 (รุ่นที่ 15) สำหรับนักศึกษาทุกรหัส และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ต้องมีคะแนน TOEIC by CPA (Thailand) ก่อนสมัคร) อบรมระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ video on demand ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://forms.office.com/r/Gr1uKy9k3W  ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2566 ค่ะ

*  “พิชิต TOEIC 1” สำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC 0–349 คะแนน เมื่อผ่านการอบรมจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตร “พิชิต TOEIC 2”

*  “พิชิต TOEIC 2” เฉพาะผู้ที่ผ่านหลักสูตรพิชิต TOEIC 1 มาแล้ว หรือ ผู้ที่มีคะแนน TOEIC ตั้งแต่ 350 คะแนนขึ้นไปแต่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

!!! (อบรมได้ครั้งละ 1 หลักสูตรเท่านั้น) !!!

 ค่าธรรมเนียมการอบรม หลักสูตรละ 1,500 บาท รวมค่าหนังสือและการทดสอบหลังการอบรม (การสอบ Post-test ไม่ใช่การสอบ TOEIC by CPA Thailand)

.

กรุณาใช้ e-mail มหาวิทยาลัยในการสมัครเท่านั้น เช่น นักศึกษา U6411011112345@mail.dusit.ac.th /

บุคลากร language_cul@dusit.ac.th (ส่งใบสมัครได้เพียงครั้งเดียว)

.

 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาส่งข้อความได้ที่ FB Inbox หรือ Line: ilac_sdu