ประกาศผลการทดสอบ POST-TEST คอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 9)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศผลการทดสอบ Post-Test คอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 9) ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu

ประกาศผลการทดสอบ Post-Test คอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 9) 

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่   สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศผลการทดสอบ Post-Test คอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 9) ผู้เข้าอบรมสามารถตรวจสอบผลการทดสอบได้ที่ https://ilac.dusit.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu