สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับสมัครอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เปิดอบรมบัลเล่ต์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบครึ่งขึ้นไป
เริ่มเรียน 4 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2561
หลักสูตร 12 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,100 บาท
สมัครและชำระค่าอบรม ณ สำนักงานโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
วันที่ 18 – 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
ยกเว้นวันสุดท้าย ได้ถึงเวลา 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2244 5351
เว็บไซต์ http://ilac.dusit.ac.th ; Facebook: ILAC Suan Dusit
LINE ID: ilac_sdu ; Instagram: ilac.dusit