การเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รหัส 63 นักศึกษารุ่นพี่ รหัส 59 – 62
และชาวสวนดุสิตทุก ๆ ท่าน ใกล้ถึงเวลาปลดล็อค เข้าสู่เทศกาลเปิดเทอม พบเพื่อนๆ และเรียนอย่างจริงจัง ในช่วงมาตรการ Physical Distancing สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอแนะนำโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยเฉพาะ ได้แก่ โปรแกรม English Discoveries Online ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่นักศึกษาสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Physical Distancing

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมขอนำเสนอคลิปแนะนำวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online เหมาะสำหรับนักศึกษาใหม่ผู้ที่เข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรก หรือนักศึกษาเดิมที่ลืมวิธีการเข้าใช้งาน